Fișe de post casierie

Regăsești în Anexă fișa de post pentru persoana angajată la casierie.