Termeni și condiții consultant virtual Restograf

CONFIDENTIALITATE

I. Cadrul și condițiile de utilizare
Site-ul www.consultant.restograf.ro este deţinut de Randder Grup S.R.L., având sediul social în București, strada Lainici, nr.52, sector 1, cod de înregistrare fiscală RO15392778, înregistrat la Registrul Comerţului sub nr. J40/5671/2003, numit în cele ce urmează „Randder” sau „Societatea”.
Site-ul Restograf.ro este operat în conformitate cu prevederile acestor Termeni şi Condiţii, ce se completează cu prevederile legale aplicabile.

Atenție: Dacă nu sunteți de acord cu acești termenii și condiții, vă recomandăm să nu utilizați site-ul www.consultant.restograf.ro.

Scopul termenilor și condițiilor enunțate în secțiunile de mai jos este acela de a stabili modul și regulile de folosire a documentelor din siteu-ul www.consultant.restograf,ro, denumit în continuare “Consultantul”.
Consultantul își rezervă dreptul de a modifica oricând consideră necesar termenii și condițiile despre care vom discuta în paragrafele ce urmează.
Consultantul poate fi utilizat doar de către persoanele fizice sau juridice.
Este considerat utilizator al site-ului http://www.consultant.restograf.ro orice persoană fizică ce vizitează site-ul și/sau folosește serviciile pe care Consultantul le oferă.
Prin accesarea acestui site, a materialelor și informațiilor prezentate în cadrul său, dvs. confirmați că ați citit, înțeles, acceptat și agreat următorii Termeni și Condiții.

II. Proprietate intelectuală
Randder Grup S.R.L. deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra site-ului, precum și asupra logo-ului, textelor, imaginilor, video-urile, bazei de date, software-ului, sub incidența legii naționale și internaționale privind proprietatea intelectuală.
Astfel, fără permsiunea scrisă prealabilă a Randder Grup S.R.L., utilizatorii sau terții nu pot copia, adapta, publica sau reproduce parțial sau total nicio informație ce se regăsește pe site-ul consultant,restograf.ro.

III. Descrierea serviciilor CONSULTANT

Ghid complet destinat specialistilor din domeniul HoReCa, incluzand informatii complete despre deschiderea, operarea si managementul unui local de succes.


Serviciile oferite de CONSULTANT și prezentate în secțiunile ce urmează sunt gratuite.

Utilizatorii ce folosesc CONSULTANTUL în conformitate cu acești termeni și condiții, o pot face gratuit.

IV. Prevederi privind datele cu caracter personal
In calitate de Operator de date cu caracter personal, Randder Grup S.R.L. isi asumă angajamentul de a respecta datele tale cu caracter personal și de a se conforma prevederilor legale aplicabile privind protecția acestora, în special prevederilor Regulamentului European 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor sau GDPR).

V. Limitarea răspunderii privind funcționarea site-ului www.consultant.restograf.ro

CONSULTANTUL nu poate garanta disponibilitatea continuă a site-ului si/sau funcționarea permanentă a acesteia în parametri tehnici optimi.
Informațiile din site pot fi oricând modificate, având în vedere natura interactivă a acestuia.

Pe site-ul consultant.restograf.ro pot exista link-uri către alte site-uri ce nu sunt deținute de Consultant. Aceste linkuri au scopul de a oferi informații adiționale, însă CONSULTANTUL nu răspunde pentru conținutul acestora, pentru politica lor de confidențialitate sau securitatea datelor dumneavoastră atunci când accesați oricare dintre aceste link-uri.

VI. Obligațiile utilizatorilor
Prin folosirea gratuita a informatiilor de pe pe site-ul consultant.restograf.ro utilizatorii acceptă acești termeni și condiții.

Utilizatorii au obligația de a:
1. utiliza Consultantul doar în scop personal;
2. furniza informații adevărate, clare și explicite (nume, prenume, adresă de email, telefon);
3. folosi site-ul doar în scopul în care acesta a fost creat și respectând dispozițiile legii în vigoare;
4. nu copia total sau partial conținutul, imaginile sau video-urile din site-ul consultant.restograf.ro;
5. nu utiliza Consultantul pentru a încalca un drept legal al terților (orice drept de confidențialitate, de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală), sau de a întreprinde orice acțiune defăimătoare, abuzivă, necinstită, dăunătoare;
6. întreprinde orice altă acțiune prin care s-ar putea crea concurență neloială sau prin care ar putea fi prejudiciate drepturile Consultantului(drepturi civile, comerciale, de natură intelectuală etc.).

Utilizatorii site-ului www.consultant.restograf.ro nu dobandesc dreptul de proprietate asupra CONSULTANTULUI si nu au dreptul de a folosi in mod exclusiv CONSULTANTUL, nici informatiile, sfaturile, datele, strategiile, solutiile, etc. cuprinse in acesta;

Desi informatiile cuprinse in CONSULTANT sunt publice si gratuite, modalitatea de prezentare a informatiilor, propunerile de tehnici, proceduri, manuale, etc. au fost elaborate si apartin in exclusivitate Randder Grup S.R.L.

VII. Încălcarea termenilor și condițiilor
Utilizatorii iau la cunoștință că orice încălcare a termenilor și condițiilor reprezintă o încălcare a legii și va fi sancționată conform legislației în vigoare.

VIII. Suspendarea sau oprirea permanentă a serviciilor
Utilizatorii au obligația de a respecta termenii și condițiile menționate în prezentul document, nerespectarea acestora atrăgând sancțiunea suspendării sau anulării dreptului de a utiliza site-ul consultant.restograf.ro, fără repararea unui eventual prejudiciu al utilizatorului.
Consultantul are dreptul de a cere despăgubiri pentru pierderile cauzate de nerespectarea prezentului document.

IX. Legea aplicabilă
Prezentul document are natura juridică a unui contract la distanță încheiat între dumneavoastră în calitate de utilizator și Randder Grup S.R.L, și intră sub incidența legii române în vigoare.

XIII. Instanța competentă
Orice litigiu în care este implicat Consultantul va fi soluționat de către instanțele judecătorești române competente de la sediul Randder Grup S.R.L.