Aspecte legale privind impozitarea

În funcție de tipul și mărimea localului pe care îl deții, trebuie să verifici împreună cu contabilul aspectele legale pentru a identifica regimul de impozitare aplicabil. Trebuie să acorzi o importanță foarte mare impozitelor pe care le ai de achitat către Bugetul de Stat, întrucât acestea reprezintă cheltuieli care au un impact direct asupra profitabilității afacerii tale.

Din punct de vedere legislativ, aceste informații sunt reglemetate prin Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, precum și prin Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități. 

Conform legislației, există trei mari tipuri în regimul de impozitare directă:

 • impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
 • impozitul specific, denumit și „impozit HoReCa”;
 • impozitul mixt (atât specific cât și pe profit).

Aceste trei tipuri de impozite se aplică în funcție de anumite reguli definite de către cadrul legislativ actual și care se diferențiază atât în funcție de mărimea societății tale (număr de angajați, cifră de afaceri), cât și de domeniul de activitate.

Îți vom prezenta pe larg, în cele ce urmează, care sunt caracteristicile fiecărui tip de impozitare în parte.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

O microîntreprindere este o persoană juridică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

 • a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 1.000.000 euro;
 • capitalul social este deținut de persoane altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale;
 • nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii.

Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt după cum urmează:

 • 1% pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulți salariați;
 • 3% pentru microîntreprinderile care nu au salariați.

Având în vedere activitatea ta, în cazul în care localul se încadrează la microîntreprindere conform condițiilor de mai sus, și ținând cont că vei angaja, cu siguranță, cel puțin o persoană, cota de impozitare pe care ar trebui să o plătești este de 1% din toate veniturile.

Dacă în cursul unui an fiscal societatea ta realizează venituri mai mari de 1.000.000 euro, vei datora impozit pe profit, începând cu trimestrul în care ai depășit această limită.

Calculul și plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor trebuie efectuate trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.

 

Impozitul specific

În cazul în care societatea ta, în anul precedent exercițiului financiar, a realizat o cifră de afaceri cu o valoare de cel puțin 1 milion de euro, calculată la cursul RON-EUR stabilit de Banca Națională, atunci, conform legislației, se va trece la plata impozitului specific activității tale, cota acestui fiind variabilă. Formulele de calcul sunt stabilite separat, în funcție de mai multe criterii, iar aceste aspecte le vei putea regăsi în cele ce urmează.

În primul rând, aplicarea impozitului specific se referă la societățile care desfășoară o activitate economică pe unul dintre codurile CAEN de mai jos:

 • 5610 (restaurante)
 • 5621 (activități de alimentație pentru evenimente – catering)
 • 5629 (alte servicii de alimentație neclasificate anterior)
 • 5630 (baruri și alte activități de servire a băuturilor)

Așa cum îți spuneam și la început, aplicarea acestui tip de impozit nu este necesară în eventualitatea în care societatea ta este în continuare încadrată ca microîntreprindere.

Impozitul specific anual se calculează diferit, pe categorii de local (restaurante, activități catering, alte servicii de alimentație, pe de o parte și baruri pe de altă parte), conform unor formule pe care o să o detaliem în cele ce urmează.

Declararea și plata impozitului specific trebuie efectuată semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, suma de plată reprezentând o jumătate din impozitul specific anual.

Pentru îndeplinirea obligației de declarare a impozitului specific, trebuie să completezi și să depui la organul fiscal competent pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de către contribuabil/plătitor, formularul 100, denumit „Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat”.

 

Calcul impozit specific pentru alimentație publică

În cele ce urmează o să îți prezentăm formula de calcul al impozitului specific anual pentru următoarele coduri CAEN:

 • 5610 – „Restaurante”,
 • 5621 – „Activități de alimentație (catering) pentru evenimente”,
 • 5629 – „Alte servicii de alimentație”

Impozit specific anual se calculează după următoarea formulă:

k * (x + y * q) * z

k – 1400 RON este valoarea impozitului standard stabilită de lege pentru activitățile de alimentație publică;

x – este o variabilă în funcție de rangul localității, așa cum poți regăsi în tabelul de mai jos;

y – variabilă în funcție de suprafața utilă comercială / de servire / de desfășurare a activității, așa cum o poți regăsi în tabelul de mai jos;

z – coeficient de sezonalitate, conform tabelului de mai jos;

q = 0,9 și reprezintă coeficient de ajustare pentru spațiu tehnic unitate-locație de

desfășurare a activităților.

Cum se determină variabila „x” – rangul localității

Delimitarea zonelor se face de către consiliile locale, astfel încât acestea să

acopere integral suprafața intravilanului unității administrativ-teritoriale. Pentru a obține informațiile exacte privind încadrarea în zonă, sfatul nostru este să te adresezi Primăriei sau Consiliului Local din zona în care îți desfășori activitatea.

Cum se calculează suprafața utilă – variabila „y”

Suprafața utilă comercială / de servire reprezintă suma suprafețelor, saloanelor, teraselor și grădinilor de vară pe care le ai în local. Aici nu intră spațiile proprii pentru prepararea băuturilor sau a zonelor de depozitare și preparare a mâncării. În cazul în care te bazezi numai pe servicii de catering, atunci această suprafață reprezintă toată suprafața utilă construită.

Cum se determină variabila „z” – coeficientul de sezonalitate

Coeficientul de sezonalitate este specific fiecărei locații în care îți desfășori activitatea. Aceasta poate fi reprezentată de:

 • București și cei opt poli, așa cum au fost reglementați: Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești, Sibiu, Timișoara;
 • Celelalte municipii și orașe din țară;
 • Stațiunile turistice de interes național;
 • Sate, comune și stațiuni turistice de interes local.

Pentru a putea face calculația impozitului pe venitul specific, poți regăsi mai jos tabelele cu valorile, în funcție de toate aspectele prezentate mai sus:

Variabila în funcție de rangul localității (variabila „x“)

București

Zona A

17,00

Zona B

16,00

Zona C

15,00

Zona D

13,50

Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești, Sibiu, Timișoara

Zona A

15,00

Zona B

14,00

Zona C

13,00

Zona D

11,50

Municipiu

Zona A

13,00

Zona B

11,50

Zona C

19,00

Zona D

7,00

Oraș

5,00

Stațiune

5,00

Comună

3,00

 

Suprafața cuprinsă între

Variabila în funcție de suprafața utilă a locației (variabila „y“)

0 mp – 30 mp

2,00

31 mp – 50 mp

7,00

51 mp – 70 mp

12,00

71 mp – 90 mp

16,00

91 mp – 120 mp

21,00

121 mp – 160 mp

29,00

161 mp – 200 mp

38,00

201 mp – 240 mp

47,00

241 mp – 300 mp

58,00

301 mp – 400 mp

75,00

401 mp – 500 mp

80,00

501 mp – 600 mp

85,00

601 mp – 700 mp

90,00

701 mp – 800 mp

95,00

peste 801 mp

105,00

 

Coeficient de sezonalitate – variabila „z

București, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași,

Ploiești, Sibiu, Timișoara

0,45

 

Municipii, orașe

0,35

 

Stațiuni turistice de interes național

0,30

 

Sate, comune și stațiuni turistice de interes local

0,10

 

 

Calcul impozitului specific pentru baruri și cafenele

În cele ce urmează o să îți prezentăm formula de calcul al impozitului specific anual pentru codul CAEN 5630 – „Baruri și alte activități de servire a băuturilor”

Impozitul specific anual se calculează după următoarea formulă:

k * (x + y * q) * z

k – 1400 RON este valoarea impozitului standard stabilită de lege pentru activitățile de alimentație publică;

x – este o variabilă în funcție de rangul localității, așa cum poți regăsi în tabelul de mai jos;

y – variabilă în funcție de suprafața utilă comercială / de servire / de desfășurare a activității, așa cum o poți regăsi în tabelul de mai jos;

z – coeficient de sezonalitate, conform tabelului de mai jos;

q = 0,9 și reprezintă coeficient de ajustare pentru spațiu tehnic unitate-locație de

desfășurare a activităților.

Cum sw determină variabila „x” – rangul localității

Delimitarea zonelor se face de către consiliile locale, astfel încât acestea să

acopere integral suprafața intravilanului unității administrativ-teritoriale. Pentru a obține informațiile exacte privind încadrarea în zonă, sfatul nostru este să te adresezi Primăriei sau Consiliului Local din zona în care îți desfășori activitatea.

Cum se calculează suprafața utilă – variabila „y”

Suprafața utilă comercială / de servire reprezintă suma suprafețelor, saloanelor, teraselor și grădinilor de vară pe care le ai în local. Aici nu intră spațiile proprii pentru prepararea băuturilor sau a zonelor de depozitare.

Cum se determină variabila „z” – coeficientul de sezonalitate

Coeficientul de sezonalitate este specific fiecărei locații în care îți desfășori activitatea. Aceasta poate fi reprezentată de:

 • București și cei opt poli, așa cum au fost reglementați: Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești, Sibiu, Timișoara;
 • Celelalte municipii și orașe din țară;
 • Stațiunile turistice de interes național;
 • Sate, comune și stațiuni turistice de interes local;

Pentru a putea face calculația impozitului pe venitul specific, poți regăsi mai jos tabelele cu valorile, în funcție de toate aspectele prezentate mai sus:

Variabila în funcție de rangul localității (variabila “x“)

București

Zona A

16,00

Zona B

15,00

Zona C

14,00

Zona D

12,50

Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești, Sibiu, Timișoara

Zona A

14,00

Zona B

13,00

Zona C

12,00

Zona D

11,00

Municipiu

Zona A

12,50

Zona B

10,00

Zona C

8,00

Zona D

4,00

Oraș

2,00

Stațiune

2,00

Comună

0,40

 

Suprafața cuprinsă între

Variabila în funcție de suprafața utilă a
locației (variabila “y”)

0 mp – 30 mp

2,00

31 mp – 50 mp

4,00

51 mp – 70 mp

6,00

71 mp – 90 mp

8,00

91 mp – 120 mp

10,00

121 mp – 160 mp

14,00

161 mp – 200 mp

16,00

201 mp – 240 mp

18,00

241 mp – 300 mp

20,00

301 mp – 400 mp

25,00

401 mp – 500 mp

30,00

501 mp – 600 mp

40,00

601 mp – 700 mp

50,00

701 mp – 800 mp

60,00

801 mp – 900 mp

70,00

901 mp – 1000 mp

80,00

peste 1001 mp

90,00

 

 

 

Coeficient de sezonalitate – variabila ”z

București, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași,

Ploiești, Sibiu, Timișoara

0,45

 

Municipii, orașe

0,40

 

Stațiuni turistice de interes național

0,35

 

Sate, comune și stațiuni turistice de interes local

0,15

 

 

Impozitul mixt

În confomitate cu Legea nr. 170/2016 poți desfășura activități care aplică impozitul specific, dar și activități care necesită impozitarea pe profit. Impozitul pe profit este în cuantum de 16%.

În aceste cazuri trebuie să analizezi cu atenție activitățile desfășurate pentru a calcula exact valoarea impozitului pe care trebuie să o achiți, indiferent dacă este vorba despre impozit specific sau impozit pe profit.

Dacă obții și alte venituri pe lângă cele pentru care datorezi obligatoriu impozit specific trebuie să determini și să plătești concomitent atât impozitul specific, cât și impozitul pe profit pentru celelalte activități. Evidența contabilă va trebui să o menții separată, dar în cazul în care cheltuielile tale sunt comune tuturor activităților, acestea se vor repartiza proporțional cu ponderea veniturilor fiecărei activități în totalul veniturilor.

Ca să exemplificăm, închirieri ale localului pentru diverse evenimente, refacturări de produse alimentare, închirieri de spații, produsele vândute în regim de catering sau livrare la domiciliu etc., intră sub incidența impozitului pe profit. În funcție de ponderea acestora în profitul localului tău, contabilul va trebui să calculeze impozitul raportându-se la procentul de 16%, și nu la cel al impozitului specific.

Calculațiile cu privire la impozitul specific sunt destul de complexe, de aceea, îți recomandă să apelezi la un contabil autorizat sau la o firmă specializată în oferirea acestor servicii. Anumite erori de calcul pot avea un impact negativ în profitabilitatea afacerii pe care o conduci sau te pot chiar conduce la primirea unor amenzi din partea inspectorilor Ministerului Finanțelor Publice.

Show